So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Sơ đồ tổ chức
Ngày đăng : 16:07:30 24-04-2017
Giám đốc: Đỗ Khánh Giang
 • Số điện thoại: 091 868 15 79 
 • Email: namsonthang@gmail.com


Phó Giám đốc Kỹ thuật: Nguyễn Văn Linh
 • Số điện thoại: 0972 71 54 68
 • Email: linhdung8713@gmail.com


Phó Giám đốc Kinh doanh: Đỗ Quang Vinh
 • Số điện thoại: doquangvinhmt@gmail.com
 • Email:

Phòng HC - NS:
 • 1. Nguyễn Phương Thúy
 • Số điện thoại: 0983 22 4814
 • Email: phuongthuy868@gmail.com
 • 2. Nguyễn Thị Bích
 • Số điện thoại:
 • Email:
 
 • 3. Nguyễn Thị Hường
 • Số điện thoại:
 • Email:   

Phòng Kỹ thuật:
Tổ thiết kế:
 • 1. Vũ Hoài Nam (Chủ nhiệm kỹ thuật)
 • Số điện thoại: (khanhgiangdo@gmail.com)
 • Email: 0975 640 222
 
 • 2. Bùi Trọng Phương
 • Số điện thoại: 0983 466 16 83
 • Email: phuongbt0304@gmail.com
 • 3. Nguyễn Văn Hội
 • Số điện thoại: 01666 951 688
 • Email: Nucetran@gmail.com
 
 • 4. Trần Thị Tin
 • Số điện thoại: 0165 720 62 19
 • Email: tintran050793@gmail.com
 
 • 5. Hoàng Thị Tưởng
 • Số điện thoại:
 • Email: tuonght17@gmail.com
​Tổ Thi công:
Đội 1:
 • Chỉ huy trưởng: Đặng Anh Kiệt
 • Số điện thoại:
 • Email:
 
 • Phó Chỉ huy trưởng: Đặng Văn Tính 
 • Số điện thoại: 0169 450 7371
 • Email:
 • Cán bộ KS hiện trường: Phạm Văn Ngọ
 • Số điện thoại: 0125 647 76 55
 • Email: mrpham.kta@gmail.com
Đội 2:
 • Chỉ huy trưởng: 
 • Số điện thoại:
Xưởng sản xuất:
 
 • Tổ trưởng: 
 • Số điện thoại:
 • Mail:
 • Tổ phó: 
 • Số điện thoại:
 • Mail:
 •  

Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)